มีแครกในตัวนะค่ะ เลือกโหลดเฉพาะภาคที่ต้องการได้ค่ะ

โหลดเสร็จแล้วจะไรท์ลงแผ่นCD หรือใช้ DAEMON TOOLS Mount Image เอาก็ได้ค่ะ

สำหรับคนที่หาแครกไม่เจอ โหลด แครกตัวนี้ไปค่ะ
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=4D4DD4DD0PJCU2CUKA6FO4PY1XQD[


The sims2 [13 Part]

01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=27BB9B07E46X57NCKV22Q4XPJ6RNAO
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2A0FA38BD3FW2YNLYKZG6YUYN7AXF4
03 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2A0FA45A10K3HCGDANF5NMSMK4XZ2L
04 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2A0FA49FEDML24V5BV[74CAP94WNAQ
05 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2A0FA4CE8EOUYQVFEH148[35DOM4T8
06 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2A0FA50B63U5[9G4GQP73XGET5G2FK
07 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2A0FA5397C4W5U7YMI8YDNHKJ7BDKM
08 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2A0FA66BADIQBYSOSQ53E2VOL[5VOL
09 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2A0FA69AEA8LOTNHXFU3JOXHKV63VH
10 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2C63AF68DDI[DXDWSTHL9QZ1FCLS8A
11 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2C63B0A4B64D4U7HXRE[CPT62J48DQ
12 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2C63B0DB64CCR6NMWD[IW5KF18VEEM
13 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2C63B0ECA8MY62N5U2AOVQFGTRIAVO


The Sims 2 University [4 Part]

01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2C63B11F769NI6O8BJUWXU[DQLKNLG
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2C63B1D7CC1QXBNBYZLNL25W2PHE2P
03 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC80594[QFDN79PQ4T25HMF3RKE
04 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2EB7BB7AC5Q7YVZW8N6G796QLHMBCQ


The Sims 2 Nightlife [6 Part]

01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2EB7BBC978Y9CC23G[ADK[RI4BL9DM
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2EB7BBF833BBZOWBLF92UD44FQMU9V
03 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2EB7BC3595T356KV4WZV6VOFGJT5MW
04 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2EB7BDBBE4I2NWA[1SY6DEZI23KQT9
05 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2EB7BEDE8353LQDNN22[SUGOYJ428K
06 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC736B7Q1C2E417XQIFZTK[DW7Y


The Sims 2 Holiday Party Pack [1 Part]

01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC82A7CKAQD2[LPGGW4C1BPD9Z9


The Sims 2 Open for Business [3 Part]

01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC8661D3FBCYE7HQ9TI[BKI51MV
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC8964ASSYDKQJZ3GYFB7RAGMPW
03 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC8EA8FE9X8CHWIZMSSICME5QFB


The Sims 2 Family Fun Stuff [2 Part]

01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC91732SSHMVCYQ98MLV39SLBQJ
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC932EF2CHOT7KUPQ48CQSSR7IM


The Sims 2 Glamour Life Stuff 2 [Part]

01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC95EF7QHUMB7BNCEAWFMVOVSGV
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC97E22HH5W2[KQ6F5W7PB4Q[B9


The Sims 2 Pets [4 Part]
01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC9A94CRXQO1GIQPITPAK9V8N2M
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BC9D54AGHUD8JCN6V39U97JBEFF
03 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BCA26F0PPR[HHLHHGVDKSD1HDC8
04 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BCA3E4EKLEGU1BOYVI5YC45REBL


The Sims 2 Happy Holiday Stuff [1 Part]
01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BCA5061CB65RMCPYUHVU[4SF53[


The Sims 2 Seasons [4 Part]
01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BCA9606J345MABOK3J92PKIHE52
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=310BCAC53E4RJVJJFKYEN8TA648C1I
03 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=335FD33CFAUAF6VJTMIH[EDT9[NOZY
04 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=335FD4E7489VJHGXENXF2S8UAFZIPN


The Sims 2 Celebration Stuff [2 Part]
01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=335FD5158EMLMD464IC1L1HCDF6IAB
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=335FD52355YBPSUKPIAIC2YA[BDKLP


The Sims 2 H&M Fashion Stuff [2 Part]
01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=335FD5608CHOLQBG88G1L92[Y3CJGP
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=335FD5E6EF8CTLMT2KMDCT[NXIU[FC


The Sims 2 Bon Voyage [4 Part]
01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=335FD62D6BD36[1QVVJCWVMM3EIVZG
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=335FD66C22K1JI2R[9YX[OTSFH4WZY
03 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=335FD69943ZFYUZ27IZTJ2XE8CNZY7
04 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=35B3DEF85C[V3TQ81BPINXPPN9X1NO


The Sims 2 Teen Style Stuff [2 Part]
01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=35B3DF2CB1TBRAAENZ7JQU8OKMKRTZ
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=35B3DF6D9327XVOLRXMJDCCC3IV9XF


The Sims 2 Free Time [5 Part]
01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=35B3DF9F42CWWQ4LRDIE5T[BT9DL6E
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=35B3E14245EYXLE1AUKCUSUDLV4P92
03 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=35B3E17206QP7VCVJQ[3Z6ZIR1PYT1
04 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=35B3E19D3ESKF5PS5FJ2ZYOX5WW198
05 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=35B3E1C4D0VNOORWJMLMIB[7124ZSU


The Sims 2 Kitchen & Bath Interior Design Stuff [2 Part]
01 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=3807EB33C9TA[Q49BIDH6JW848B6NS
02 : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=3807EB7C0DVZ[C8DP3FONEAW14DU1C


เวลาติดตั้งให้แครกตัวเกมส์ The Sims2 ก่อน ส่วนภาคเสริมแครกเฉพาะตัวสุดท้ายที่ติดตั้งแล้วใช้แครกของตัวเกมส์ The Sims2 แครกทับไปอีกทีค่ะ

 

โหลดแยกได้ตามต้องการเลยค่ะ ^^

edit @ 14 Oct 2008 21:52:21 by NonGฝน

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก